Was de boordeling van de 1.000+ bezoekers tot nu toe

Wil je meehelpen en meedoen?

Alle events samen vormen niet alleen een Time Out Tournee maar ook een stem vanuit jonge mensen zelf. We verzamelen de komende twee jaar de input en oplossingen die we krijgen van jullie tijdens de events en publiceren dit. Zo wordt je onderdeel van onze Time Out beweging. De oplossingen gaan we over twee jaar presenteren aan de minister van VWS en OCW. Wil jij hier onderdeel van uitmaken?